0

Grozā nav neviena produkta.

Bioveta – sprejs Ivasan 500 ml

11.90

Virsmu un priekšmetu dezinfekcijas līdzeklis. Šķidro dezinfekcijas līdzekli pret vīrusiem, baktērijām un pelējuma sēnītēm paredzēts izmantot veterinārijā un lopkopībā tiešai izsmidzināšanai. Tā sastāvā nav hlora, tas nav degošs, bez krāsas un smaržas. Ivasan Spray dezinficē un novērš nepatīkamu aromātu dzīvnieku izmeklēšanas galdiem, pārvadājamiem boksiem, guļvietām, krātiņiem, terārijiem un lopkopības inventāra, tostarp barības traukiem. Nebojā nekāda veida materiālus, tāpēc tas ir lieliski piemērots netīru mēbeļu, paklāju, matraču un citu materiālu dezinficēšanai, vienlaicīgi novēršot arī smakas.

Noliktavā 10+ prece/-es

  • Ir noliktavā
  • Piegāde 1-3 darba dienu laikā
Daudzums
SKU: 4800 Birka:
Bezmaksas piegāde no 40 EUR
Saņem preces 1-3 darba dienu laikā

Produkta apraksts

Virsmu un priekšmetu dezinfekcijas līdzeklis. Lietošanas mērķis – 3. tipa biocīds. Šķidro dezinfekcijas līdzekli pret vīrusiem, baktērijām un pelējuma sēnītēm paredzēts izmantot veterinārijā un lopkopībā tiešai izsmidzināšanai.
sastāvā nav hlora, tas nav degošs, bez krāsas un smaržas;
dezinficē un novērš nepatīkamu aromātu dzīvnieku izmeklēšanas galdiem, pārvadājamiem boksiem, guļvietām, krātiņiem, terārijiem un lopkopības inventāra, tostarp barības traukiem;
nebojā nekāda veida materiālus, tāpēc tas ir lieliski piemērots netīru mēbeļu, paklāju, matraču un citu materiālu dezinficēšanai, vienlaicīgi novēršot arī smakas.
Apstrādātie materiāli nemaina krāsu, kā arī citādi netiek bojāti. Apstrādājot uz virmas izveidojas plāna polimēru kārtiņa, kas norādītajā iedarbības laikā no apstrādātās virsmas notīra bioloģiskos netīrumus (baktērijas, vīrusus, pelējumu, sēnītes), turklāt tā vairākas dienas pasargā virsmu un samazina atkārtotas netīrumu rašanās risku. Polimēru kārtiņu pēc norādītā laika iespējams noskalot ar ūdeni.
Darbīgā viela: alkil(C12-16)benzil(dimetil)amonija hlorīdi – 0,025 g/100 g
Palīgviela: PHMG – poliheksametilēnguanidīna hidrohlorīds.
Preparātam raksturīgs ilgstošs antibakteriāls (G+ un G- baktērijas, tuberkulozes baktērijas), pretvīrusu un pretpelējuma efekts. Līdz šim nav atklāti rezistenti mikroorganismi.
Apsmidziniet smakojošās vai notraipītās vietas un atstājiet iedarboties vismaz piecpadsmit minūtes. Apstrādātā vieta pēc līdzekļa lietošanas nav jāmazgā vai kā citādi jāapstrādā. Ja Jūsu četrkājainais draugs ir notraipījis krātiņu vai guļvietu, pirms mazgāšanas ieteicams to apsmidzināt ar līdzekli Ivasan Spray un ļaut tam iedarboties vismaz piecpadsmit minūtes. Šāds izmantošanas veids nodrošina simtprocentīgu tīrību un novērš smakas. Ivasan Spray ir nekaitīgs arī mazajiem zīdītājiem, putniem un rāpuļiem, tāpēc to bez raizēm varat izmantot arī šādu dzīvnieku audzēšanā. Pēc īsa iedarbības laika notīriet līdzekli no apstrādātās virsmas, ja nepieciešams, noskalojiet to un pēc tam to tūlīt var izmantot saskarē ar dzīvniekiem. Laiks, kas nepieciešams biocīda iedarbībai – vismaz piecpadsmit minūtes. Iespējamā tieša un netieša nelabvēlīga blakus ietekme nav zināma.
Dezinfekcijas līdzekli lietojiet, ievērojot drošības pasākumus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet visus norādījumus uz iepakojuma un pievienoto informāciju par preparātu. Sagatavojiet līdzekli saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti instrukcijā. Nejauciet kopā ar citiem dezinfekcijas līdzekļiem. Ražotājs neatbild par kaitējumu, kas radies, preparātu nepareizi lietojot.
Ja preparāts nokļuvis acīs, skalojiet acis vismaz piecpadsmit minūtes ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību. Ja preparāts ieelpots, nogādājiet cietušo svaigā gaisā, ja preparāts nokļuvis uz ādas, nekavējoties novelciet notraipīto apģērbu. Ja iespējams, nomazgājiet vietas, kas saskārušās ar preparātu, ar vēsu ūdeni un ziepēm. Ja preparāts norīts, nogādājiet cietušo mierīgā vietā un dodiet dzert vairākas glāzes ūdens ar desmit aktivētās ogles tabletēm. Ieteicams meklēt medicīnisko palīdzību.
Nav nepieciešami īpaši drošības pasākumi. Uzglabāšana 10–25°C temperatūrā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā aizvērtos oriģinālajos traukos. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Iepakojuma noņemšana: preparāta pārpalikumus un tā iepakojumu apsaimniekot kā bīstamos atkritumus saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.
Aizliegts otrreiz izmantot iepakojumu. Ražošanas partijas numurs, izgatavošanas datums un derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma. Izlietot 36 mēnešu laikā no datuma, kas norādīts uz iepakojuma. Biocīda inventarizācijas numurs: LV26092012/5746. Iepakojuma tilpums 500ml. Ražotājs un biocīda numura īpašnieks: A/s Bioveta, a.s., Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané , Čehija. Izplata: Bertas Nams SIA, Rīga.
Sastāvā ir poliheksametilēnguanidīna hidrohlorīds. Var izraisīt alerģisku reakciju. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.P305 + P351 + P338. Iekļūstot acīs: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. P302 + P 352. Saskarē ar ādu: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes: bīstami atkritumi.

Specifikācija

Zīmols

Ražotājs

Ražotājvalsts

Tilpums

500ml

Svars 0.5 kg
SUPER cena Josera un Virbac